BREIVIKEN – DEPONI ER SKRINLAGT!!

 

Vi har nå fra Statens Vegvesen muntlig og skriftlig mottatt informasjon om at planene om deponi i Rosemyrane ved Breiviken er skrinlagt.

Et unikt naturområde forblir naturområde.

167 000 store lastebiler vil ikke belaste den allerede belastede Krokeidevegen

Vi takker for strålende innsats fra bygden langs Krokeidevegen med nærmere 900 underskrifter mot deponiet og trafikken!

Gode hilsener og vel møtt i Rosemyrane til champagne og kake like over påske!

 

Hilsen Aksjonskomiteen: NEI til Breiviken-deponi